Senior Fase | Senior Phase


Gr 7-9 and
Gr 10-12

Beide Shiloh3 se Graad 7-9 en 10-12 klas gebruik die Optimi Kurrikulum deur Impaq.

Die Kurrikulum voldoen aan al SACAI se vereistes en is 100% CAPS gebasseer.  Die leerstof en handboeke is van ‘n baie goeie standaard.  Shiloh3 bied vir elke leerder ‘n goed gedissiplineerde, rustige atmosfeer om in te leer en te groei.

Ons leerders presteer buitengewoon goed as gevolg van ons uitstekende leerkrag en klein klassies, individuele aandag en goeie samewerking met ouers.

Ons het ‘n Christelike grondslag en hoë waardes waarbinne ons leerders gereed maak vir hul onderskeie eksamens.  Ons help elke leerder om onafhanklik te leer, groot hoeveelhede werk te bemeester en ‘n volhoubare leerkultuur te vestig.  Die graad 12 eksamen word by enige publieke skool afgelê en ons verskaf baie notas, webwerfadresse, powerpoints, winterskoolklasse, ekstra klasse en vakspesialiste ter voorbereiding.

Elke leerder het die potentiaal en spasie om te groei en akademies te ontwikkel op hul eie pas.

Both the Grade 7-9 and 10-12 class of Shiloh3 uses the Optimi Curriculum through Impaq.

The Curriculum is in line with all the set criteria from SACAI and 100% CAPS orientated.  The learning material and textbooks are of outstanding quality.

Our learners get great results do to our excellent teachers and small classes, individual attention and cohesion with parents.

We teach from a foundation of Christian values to prepare our learners for their individual exams.  We aim to help each and every learner to study independently, develop a learning culture and to cope with a vast amount of work.  The Final Grade 12 exam will be completed at any Public School and we provide notes, websites, PowerPoints, Winter school classes, Extra classes and Subject specialists for preparation.

Every learner has the potential and space to grow and develop academically at their own pace.