Intermediêre Fase


Gr 4-6

Caps/Brainline
Ons kurrikulum is Breinlyn met Caps geintegreerd.  Ons leerstof is van baie hoë standaard en ons bied vir elke leerder ‘n rustige atmosfeer om in te leer en te groei.

Ons leerders presteer buitengewoon goed as gevolg van uitstekende leerkragte en klein klassies, individuele aandag en nou samewerking met ons ouers.

Ons het ‘n Christelike grondslag en hoë waardes waarbinne ons, ons leerders sterk maak vir die Senior fase.  Ons help hulle om onafhanklik te leer en bewerkstellig ‘n goeie leerkultuur vir die Hoërskool.

Elke leerder het dan ook die spasie om te groei en akademies te ontwikkel op hul eie pas.

Vakke | Subjects

Afrikaans (Huistaal/1e Addisionele Taal)
English (Home / 1st Additional Language)
Wiskunde | Mathematics
Sosiale Wetenskap | Social Science
Lewensorientering | Life Orientation
Wetenskap en Tegnologie | Science and Technology

Ons verwelkom nou INSKRYWINGS vir 2021 | We are now welcoming applications for admission 2021 for

Klastye | Class Times

Maandag tot Vrydag | Monday to Friday

8am – 2:00pm

7:45am – Braingym

Naskool | After School Care

2pm – 6pm

Robotica & Coding

Sport & Kultuur

Choir

Eistedford

Chess

School excursions

Extra Math, Afrikaans and English classes

Tina Cowley Leessentrum | Reading centre

‘n Beter leser word ‘n beter leerder! Verbeter jou punte met tot meer as 10%!

Daagliks | Daily

2:15 – 3:45 | 3:45 – 5:15

Afrikaans / English